Å søke forbrukslån med betalingsanmerkninger

Dersom man har pådratt seg (én eller flere) betalingsanmerkninger, kan det å få innvilget lån bli en komplisert affære. Særlig er utlånere svært skeptiske til å inngå avtaler om lån uten sikkerhet. For øvrig er det mange hensyn skal tas angående lån og egen økonomiske situasjon, og på smartepenger.no kan man lære mye.

Grunnene kan være mange til at man sliter med nedbetalinger, og vanlige årsaker er samlivsbrudd, jobboppsigelse eller andre livsendrende situasjoner. Det er i det hele tatt fort gjort å gå på en økonomisk smell. Svært mange banker unnlater å innvilge lån (og særlig forbrukslån) til personer med løpende betalingsanmerkninger, da de er redde for å tape på det.

Om betalingsanmerkninger

Enkelt forklart blir betalingsanmerkninger registrert på individer som av en eller annen grunn ikke betaler regninger og/eller andre forpliktelser innen gitt tidsfrist. Konsekvent blir man registrert som en såkalt usikker betaler. Kredittopplysningsforetakene registrerer anmerkningene, slik at banker og andre finansselskaper kan finne informasjon om personer som ikke har betalt, for å vurdere vedkommende sin kredittverdighet.

Betaler man tilbake det utestående beløpet og gjør opp for seg fullt og helt, kan anmerkningen bli slettet. Anmerkningenes formål er ellers todelt: bankene sikres fra å tegne risikable låneavtaler, i tillegg til at forbruker mister muligheten til å havne i en enda større økonomisk farlig situasjon. Betalingsanmerkninger fungerer som styringsverktøy for privatpersoners økonomi.

Banker tar kredittsjekk

En bank vil alltid ta kredittvurderinger av individer som søker om lån, og vil dermed legge merke til eventuelle anmerkninger. Selv om en del banker ser på betalingsanmerkninger som et faresignal, finnes det enkelte aktører som er villig til å innvilge lån likevel. Av disse utlånerne, bør man ikke regne med å finne noen som vil gi forbrukslån.

Banker krever nemlig gjerne sikkerhet i fast eiendom for personer med anmerkninger, og nekter således å innvilge forbrukslån. Har man betalingsanmerkninger kan man altså regne med å ikke finne aktører som er villig til å lå en inngå avtale om lån uten sikkerhet. Da gjelder det å få nedbetalt den ubetalte gjelden så fort som mulig.

Når anmerkninger slettes

Heldigvis er det slik at så fort man har betalt pengene man skylder, blir betalingsanmerkningene slettet. Anmerkningene får som regel ingen ettervirkninger, og etter endt nedbetaling vil man kunne søke om lån på lik linje med alle andre. For ens egen del er det nok tryggest å få økonomien på stell før man søker om forbrukslån uansett.

At man har hatt betalingsanmerkninger tidligere, får ingen konsekvenser for søknader som sendes inn etter at anmerkningene har blitt slettet. Dette bør motivere en til å bli ferdig med utestående nedbetalinger før man søker om lån uten sikkerhet. Slik unngår man å sette egen privatøkonomi i enda større fare, ved å ta unødvendige sjanser.

Eget ansvar

Banker og andre låneformidlere har god informasjon om personlig økonomi og markedet, og er derfor godt skikket til å vurdere om det er økonomisk forsvarlig å innvilge lån til den enkelte forbrukeren. Har man betalingsanmerkninger kan man ha behov for refinansiering, og noen banker er villige til å gi dette til personer med betalingsproblemer.

Her forutsettes det imidlertid sikkerhet i eiendom. Det er mulig å kontakte NAV Gjeldsrådgivning ved behov for refinansiering og annen hjelp. Hjelp til selvhjelp er det som gjelder her, og det å søke om forbrukslån kan man med fordel vente med til økonomien er på stell igjen. Det er ikke bare lånetilbyderne som har ansvar.

Oppsummering

  • Betalingsanmerkninger reduserer muligheter
  • Anmerkninger slettes når gjeld er betalt
  • Utlånere kan kreve sikkerhet i eiendom

Når man har løpende betalingsanmerkninger, er det vanskelig å få lån. Alt håp er imidlertid ikke ute, og man vil finne aktører som lar en innvilge lån – dog med sikkerhet i fast eiendom. Anmerkninger slettes av kredittopplysningsforetakene når gjelden er nedbetalt, og etter det er det igjen fullt mulig å få innvilget forbrukslån og andre kreditter. Du kan også les mer om lån med anmerkning på forbrukslån.no – med betalingsanmerkning